All Posts tagged Tehdit Şantaj Araştırması

Tehdit Şantaj Araştırması

Tehdit Şantaj Araştırması

Günümüzde yasalarca birçok şahsi hakkın korunduğunu bilsek bile ahlak kuralları yazılı değildir! Maalesef ki hemen her gün çoğu kez bayanlar tehdit mesajları ve telefonları almakta, elde bulundurulan görüntülerle veya mesajlarla şantaj edilmekte, kendisine ve aile bireylerine zarar verileceği yönünde tehditlerle korkutulmaktadır.Böyle gelişen durumlarda özel dedektiflik büromuz şahıs veya şahıslar hakkında özel bir takip ve kapsamlı araştırma başlatarak kişilerin tehditleri ile ilgili mahkemede kesin sonuç verecek detaylı bilgiler toplayarak müşterilerimizin haklarını en iyi şekilde savunuyoruz.

Tehdit Nedir?

Tehdit insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı, onlara karşı bir saldırı niteliğinde olan sözlü veya fiziksel olarak yapılan her türlü davranışı kapsayan, kişilerin maddi ve manevi özgürlüklerinin devletin güvencesi altında olduğu durumlara zıt düşen olgu ve olaylar silsiledir.Kişileri tahrik edici her türlü sözü söylemek, onlara zarar vereceğinden bahsetmek, hatta normal yaşamda kendi kimliğini gizlemek bile diğer insanları kandırmaya yönelik bir hareket olduğundan yasalarca tehdit unsuru içermektedir.

Şantaj altındaki insanların piskolojik durumu

Şantajın hukuki boyutundan ziyade ahlak dışı bir davranış olmasından kaynaklanan bir de duygu yanı, yani psikolojik kısmı vardır. Şantaj yapan kişi, mağdur kişi üzerinde psikojik olarak baskı kurar.Eğer ortada duygusal bir durum varsa yani şantaj yapan kişiyle mağdur kişi daha evelden bir beraberlik geçirmiş iseler, şantaj yapan kişi mağdur kişiyi suçlar ve hatalarından, davranışlarından pişman olmasını istediği içinde şantaj yolunu tercih eder. Eğer arada duygusal bir bağ yok ise, bu işin tamamiyle ahlaki boyutudur. Mağdur kişi sevdiklerine durumu izah edemeyeceğini düşünerek, bu baskıyı üzerinde biriktirir ve bu bazı durumlarda intihara kadar bile sürükleyebilir.

Tehdit ve şantaj altında olan müşterilerimize yapılan çalışmalar

Müşterilerimizin menfaatleri tamamiyle güvence altına alınarak, her türlü bilgiden haberdar olmaları sağlanır. İşin ne boyutta olduğunu, nasıl çalışmalar yürütüleceğini, kimlerin bu işte parmağının olduğunu, analiz ederek mağdur müşterimizin çıkarları en üst düzeyde tutulur.Gizlilik esas alındığından bu durumu sadece müşterimiz ve özel dedektiflerimiz bilebilir.

Özel dedektiflik büromuzun tehdit konusu ile alakalı yaptığı çalışmalar

Hukuksal alanda belirlenen kanunlar ve yasalar çerçevesinde avukatların söylediği önemli bir kelam vardır: “Suçu ispatlanana kadar her insan özgürdür”. Özel dedektiflik büromuzun edinilen bilgiler ışığında detaylı ve kapsamlı araştırmaları sayesinde kişilerin tehditlerinin somut delile dönüştürülmesi sağlanarak bunları mahkemede kesin sonuca ulaştıracak biçimde kullanılmasını sağlayıp, kişinin tazminat, hakaret davasından birçok davaya kadar kazanmasını arzu etmekte ve olaya sağ duyuyla yaklaşmaktadır.

Tehdit ve şantaj hakkında delil toplama yöntemleri

Tehdit eden kişi hakkında verilen bilgiler ele alınarak öncelikle kişinin iletişim kurduğu şahıslar, çevresi ve ortamları keşfedilir. Sonra birçok teknik ekipman kullanılarak ortamları ve şahısları dinleyerek, görüntülerini kaydederek, yazışmaların okutulmasını sağlayarak birçok bilgi toplanıp bunlar somut delillere dönüştürülmektedir. Delil toplamadaki ilk kuralın hukuki açıdan uygun olup olmadığıdır.Eğer hukuksal açıdan uygun olmayan deliller toplanırsa bunlar mahkemede aleyhine kullanılabilmektedir.Bu nedenle toplanan deliller ile ilgili her türlü yasal kural dikkate alınır ve müşterinin zaten var olan mağduriyeti memnuniyete dönüştürülmektedir.

More
Özel Dedektiflik Derneği
telefon görüşmesi dinleme