Özel Dedektif Dedektif

Burada Dedektif ile ilgili merak ettiğiniz Herseyi Bulabilirsiniz

Özel Dedektif Nasıl Olmalıdır

ÖZEL DEDEKTİF NASIL OLMALIDIR?
Özel dedektif, müşterisini sabır ve dikkatle dinlemelidir. Müşterilerimizin çeşitli konularda istek ve talepleri olabilmektedir.Müşterimiz tarafından bizden istenen hizmetin genel ahlaka, yasalara, kişilerin özel hayatına hak ve özgürlüğüne veya çalışma kurallarına aykırı olup olmadığını incelemeli, müşterinin bu tür taleplerinin görülmesi halinde, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaparak talebi ret etmelidir.Çalışma kurallarına uygun talepleri kabul ederken, öncelikle müşterinin o andaki psikolojik durumuna dikkkat etmelidir.Özellikle eş takibi velayet davaları ve çocuk izleme talebinde bulunan eş, anne ve babaların çoğunlukla ruhsal çöküntü içinde oldukları, psikolojik durumunun bozuk olduğu görülmektedir.Özel dedektif, bu durumlarda sakin ve sabırlı olmalıdır. müşterinin anlattıkları arasındaki çelişkileri seçmeli, psikolog bilinciyle müşteriye gerçekleri anlatmalı onu mantıklı düşünmeye yönlendirmelidir.Özel dedektif, müşterinin içinde bulunduğu ruh halinden faydalanarak işi alma yönüne gitmemeli, öncelikle insani yaklaşım içinde olmalıdır.Ancak işin takibinde bireysel ve toplumsal yarar görülmesi halinde talebi kabul etmelidir.Müşterinin talep ettiği hizmetin kabulü halinde, sadece müşterinin istediği gibi değil, kendi çalışma kurallarına göre davranmalıdır.kurallarını da müşteriye sözleşme esnasında mutlaka açıklamalıdır.Özel dedektif, yaptığı işten de anlaşılacağı üzere, araştırmacı bir özelliğe sahip olmalıdır. Olaylara herkesten farklı bakabilen, başkalarının göremediği ayrıntıları görebilen, olayı çözebilecek bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olabilmelidir. “En büyük kanıt, en küçük ayrıntıda gizlidir”sloganını rehber edinmelidir.Özel dedektif, sağlam bir kişiliğe ve sorumluluk anlayışına sahip olmalıdır.Aksi takdirde bu iş başarıyla sonuçlanamaz.Özellikle yapmakta olduğu işin önem ve ciddiyetinin bilincinde olmalıdır. Görevini, her ne kadar para kazanmak amacıyla yapıyor olsa bile, öncelikle kamu düzeninden, yasalardan, insani değerlerden, mağdurdan ve adaletten yana olmalıdır.tSuça, suçluya, haksızlığa karşı olmalıdır. Hiç bir maddi kazançta bu gerçek değerlerin üzerinde tutulmamalıdır.Özel dedektif, dürüst ve güvenilir olmalıdır. Gerek müşterinin paylaştığı bilgiler, gerekse çalışmaları esnasında gördüğü, karşılaştığı,öğrendiği bilgileri kimseyle paylaşmamalı,hiç bir durumda kimseye açıklamamalıdır.Dedektifliğin temelini bilgi oluşturmalıdır.özel dedektif, işinin haricindeki zamanını bile “Bilgi Edinme Araştırmacılığıyla” geçirmelidir Türkiye de ve dünyada günlük gelişen olaylardan haberdar olmalıdır. Sürekli okumalı ve araştırmalıdır.Günümüzün teknoloji olanaklarından azami ölçüde yararlanmasını ve gerektiği yerde gerektiği şekilde kullanmasını bilmelidir.Hiç bir kanıtı yasadışı yollarla elde etmeyekesinlikle yönelmemeli, her sorunun cevabını her türlü kişi ve makama mutlaka verebilecek açıklıkta olabilmelidir.

Özel Dedektiflik Derneği
telefon görüşmesi dinleme